តើពាក្យ "អុិស្លាម " មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

ចាម មូស្លីម អុិស្លាម - តើពាក្យថាចាម និងអ៊ីស្លាមខុសគ្នាឬទេ?
ចាម មូស្លីម អុិស្លាម:

តើពាក្យថាចាម និងអ៊ីស្លាមខុសគ្នាឬទេ?:

ចាម ជ្វា និងខ្មែរចូលសាសន៍:

តើស្រ្ដីមូស្លីមដែលទទូរក្រម៉ា ឬកន្សែងសុទ្ធតែជាជនជាតិចាមឬយ៉ាងណា?:
តើពាក្យ "អុិស្លាម " មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? :

ពាក្យអារ៉ាប់ថា "អុិស្លាម" មានន័យថា៖ "ការព្រមទទួលយក" ហើយពាក្យនេះ មានប្រភពចេញពីពាក្យមួយដែលមានន័យថា "សន្តិភាព"។ នៅក្នុងបរិបទសាសនា វាមានន័យថា ការព្រមទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះគោលបំណងរបស់អល់ឡោះ។ ដូច្នេះ ការប្រើពាក្យថា "សាសនាមូហាំម៉ាត់" នេះហាក់ដូចជាបានជំរុញឱ្យអ្នកកាន់ សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ គោរពសក្ការៈទៅចំពោះណាពីមូហាំម៉ាត់ (ព្យាការី មូហាំម៉ាត់) មិនគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេ។ "អល់ឡោះ" គឺជា ឈ្មោះជាភាសាអារ៉ាប់ មានន័យថា ព្រះដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈដែលអ្នកកាន់ សាសនាអុិស្លាម និងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្ទនៅប្រទេសអារ៉ាប់ប្រើប្រាស់ដូចគ្នា។


​គួរ​ហៅ​«​ខ្មែរ​មូស្លីម​» ជំនួស​ពាក្យ «​ខ្មែរឥស្លាម​»!:

ភ្នំពេញ​៖ មហាជន​ជាច្រើន​នៅក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា​ហាក់​នៅមាន​ភាពស្រពិចស្រពិល​និង​វែកញែក​មិនទាន់​ច្បាស់លាស់​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​«​ខ្មែរឥស្លាម​» នៅពេលដែល​ពួកគាត់​ចង់​សំដៅលើ​ជន​ដែល​កាន់សាសនា​ឥស្លាម​នៅ​កម្ពុជា​រាប់ទាំង​ជនជាតិ​ចាម និង​ជនជាតិខ្មែរ​។

មាន​មនុស្ស​មិនតិច​ទេ​ក្នុងនោះ​រួមមាន​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម និង​អ្នកមានចំណេះដឹង​មួយចំនួន បាននិងកំពុង​ប្រើប្រាស់​និង​យល់​ខុសពី​អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ «​ខ្មែរឥស្លាម​» ដ្បិត​ប្រហែលជា​ពួកគាត់​មិនទាន់​ឃើញ​មាន​អ្នកបកស្រាយ​ទៅលើ​រឿងនេះ​ក៏​អាច​ថា​បាន​។

​បើ​និយាយ​ពី​ភាព​សត្យានុម័ត ការប្រើប្រាស់​ពាក្យ «​ខ្មែរឥស្លាម​» ហាក់​មិនទាន់មាន​ភាពត្រឹមត្រូវ​នោះទេ ដ្បិត ពាក្យ​ថា «​ខ្មែរ​» គឺ​សំដៅលើ​ជនជាតិ​មួយ ចំណែកឯ​ពាក្យ «​ឥស្លាម​» គឺ​សំដៅលើ​សាសនា​មួយ​។ អ៊ីចឹង គេ​មិនគួរ​ភ្ជាប់​ជនជាតិ​មួយ​ទៅនឹង​សា​សា​នា​មួយ​នោះទេ គ្រាន់​ចង់​សំដៅ​ដល់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ដែល​កាន់សាសនា​ជាក់លាក់​ណាមួយ​។​

​ឧទាហរណ៍​ថា មាន​បុគ្គល​ម្នាក់​ដែលជា​ជនជាតិខ្មែរ​ហើយ​គោរព​ព្រះពុទ្ធសាសនា ជា​សាសនា​របស់ខ្លួន​នោះ គេ​មិនគួរ​ហៅ​គាត់​ថា​ជា​«​ខ្មែរ​ព្រះពុទ្ធសាសនា​» នោះទេ នៅពេល​គេច​ង់​សំដៅ​ដល់​បុគ្គល​នោះ​ជា​អ្នក​គោរព​ព្រះពុទ្ធសាសនា​។​

​នៅ​ក្នុងន័យនេះ គេ​អាច​ហៅ​គាត់​ថា​«​ពុទ្ធសាសនិក (​ខ្មែរ​?)» ដ្បិតថា គេ​គ្រាន់តែ​ចង់​បញ្ជាក់ថា គាត់​ជា​ជន​ខ្មែរ​ហើយ​កាន​សនា​ព្រះពុទ្ធ​។ ដូចគ្នានេះដែរ គេ​អាច​ហៅ​ជនជាតិខ្មែរ​ដែល​កាន់សាសនា​ឥស្លាម​ថា ជា​«​ខ្មែរ​មូស្លីម​» ប៉ុន្តែ​មិនមែនជា​«​ខ្មែរឥស្លាម​»​ទេ បើ​គេ​ចង់​និយាយ​តែ​ពី​ជនជាតិខ្មែរ​-​ចាម​កាន់សាសនា​ឥស្លាម​។ នៅពេលដែល​គេ​ហៅ​អ្នក​កាន់សាសនា​ឥស្លាម​នៅ​កម្ពុជា​ទាំងអស់​ថា​ជា​«​ខ្មែរឥស្លាម​» វា​ហាក់​បង្ហាញថា គេ​ចង់​បំបាត់​ជនជាតិ​ចាម​ដែលជា​អ្នក​កាន់សាសនា​ឥស្លាម​មាន​ចំនួន​ភាគច្រើន​ចោល​។ ជំនួស​មកវិញ គេ​អាច​ហៅ​គាត់​ថា​ជា ចាម​មូស្លីម ឬ​ត្រឹមតែ​(​ជនជាតិ​)​ចាម​ក៏បាន​។ តែមាន​អ្នកខ្លះ​លើកឡើងថា តើ​គេ​អាច​ហៅ​ពួកគាត់​ថា ខ្មែរ​-​ចាម​មូស្លីម​បាន​ឬទេ​?

អត្ថបទដោយ៖ Zahron Sokry
ប្រភពពី https://thmeythmey.com
Tab 3
Discover the true meaning of Islam:
Islam meaning:

The word Islam has two meanings: A : General meaning . B : Specific meaning . Its general meaning is sincerity, submission, obedience, surrender to Allah and following Him. Allah has described His Messengers and the best of His other people as incorporating these characters. Allah says (Interpretation of meaning):

(Ibrahim (Ibraham) was neither a Jew nor a Christian, but he was a true Muslim Hanifa (Islamic Monotheism to worship none but Allah alone)

[3:67]

Allah also says about the Prophet Yousuf (Blessings and peace of Allah be upon him) :

(Cause me to die as a Muslim (the one submitting to Your Will), and join me with the righteous)

[12:101]

Ibrahim and Ya'qub (Blessings and peace of Allah be upon them) ordered their sons to abide by this Islam. Allah Says (Interpretation of meaning):

(And this (submission to Allah - Islam) was enjoined by Ibrahim upon his sons and by Ya'qub, (saying), "O my sons! Allah has chosen for you the (true) religion, then die not except in the faith of Islam)

[2:132]

Allah narrates about al-Hawariyeen (the disciples) that they said:

(And when I (Allah) put in the hearts of al-Hawareen to believe in Me and My Messenger, they said: "We believe. And bear witness that we are Muslims)

[5:111]

The queen of Sheba said:

(My Lord! Verily, I have wronged myself, and I submit (in Islam) together with Sulaiman (Salomon) to Allah, the Lord of the Alamin (mankind , Jins, and all that exist).

[27:44]

The second meaning is worshipping Allah and submitting to Him by following the Shariah brought down by the Prophet Muhammad (Blessings and peace of Allah be upon him) from his Lord. The Prophet Muhammad (Blessings and peace of Allah be upon him) explained this meaning in this Hadith:

"al-Islam implies that you testify that there is no God but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, and you establish prayer, pay Zakah, observe the Fast of Ramadan, and perform pilgrimage to the House if you are solvent enough (to bear the expenses of the journey)"

[al-Bukhari & Muslim]

After the Prophecy of Muhammad (Blessings and peace of Allah be upon him) the meaning of al-Islam, both general and specific - became only restricted to al-Islam, the Final Message revealed to the Prophet Muhammad (Blessings and peace of Allah be upon him). Allah Says in this concern (Interpretation of meaning):

(And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the loser).

[ 3:85]

And the Prophet Muhammad (Blessings and peace of Allah be upon him) said: "By Him in whose hand is the life of Muhammad, he who amongst the community of Jews or Christians hears about me, but does not affirm his belief in that with which I have been sent and dies in this state (of disbelief), he shall be one of the denizens of Hell Fire".

Why is this religion called Islam? For all the religions on earth are called by various names, either the name of a specific man or a specific nation. So Christianity takes its name from Christ; Buddhism takes its name from its founder, the Buddha; the Zoroastrians became well known by this name because their founder and standard-bearer was Zoroaster. Similarly, Judaism took its name from a tribe known as Yehudah (Judah), so it became known as Judaism. And so on. Except for Islam, for it is not attributed to any specific man or to any specific nation, rather its name refers to the meaning of the word Islam. What this name indicates is that the establishment and founding of this religion was not the work of one particular man and that it is not only for one particular nation to the exclusion of all others. Rather its aim is give the attribute implied by the word Islam to all the peoples of the earth. So everyone who acquires this attribute, whether he is from the past or the present, is a Muslim, and everyone who acquires this attribute in the future will also be a Muslim.

(And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the loser).

[ 3:85]
The Beautiful Teachings of Islam:
ឡើងលើ